Медиатори

- Венелин Василев
образование: специалност – ПРАВО
гражданска, административна, търговска медиация
Вписан в ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ №20090309006 към МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
удостоверение
удостоверение

- Детелина Костадинова
образование: специалност ПРАВО
наказателна, гражданска медиация

- Иван Киселичков
образование: специалност - ПРАВО
гражданска, административна, търговска медиация
Вписан в ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ 20090313001 към МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

-Христо Начков
образование: специалност - ПРАВО
дискриминация, гражданска, административна медиация