Контакт

Център по медиация - София
гр.София 1142, бул."Васил Левски" №82 А
-сътрудник Гергана Райкова
тел:02/ 9463921
факс:02/ 9874419
моб: 0878 90 84 95

Център по медияция - Бургас
гр.Бургас 8000,ул.Сливница 21, ет.1
тел. 056 999890 ; 056 999 891 ; 056 999892
сътрудник - Поля Парашкевова

Център по медиация-Кърджали
гр.Кърджали 6600, бул."България" №75, ет.1
- сътрудник Надежда Владимирова
Тел/Факс: 0361/ 6 29 89
моб:0888 564567


facebook